Voor het goed functioneren van de website is het nodig om Javascript aan te zetten. Lees hier de instructies.

Elektrisch rijden

Anders dan conventioneel aangedreven auto’s (met benzine- of dieselmotoren) produceren elektrische auto’s geen stikstofoxiden en fijnstof. Bovendien veroorzaken deze auto’s minder geluidshinder door de geruisloze elektromotoren. Deze eigenschappen maken elektrische auto’s zeer geschikt voor stedelijke gebieden.


Het is ook goed om te beseffen dat elektrische auto’s meehelpen aan de energietransitie: de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen. De batterijen in elektrische auto’s kunnen namelijk een tijdelijke opslag vormen voor de opvang van wind- en zonne-energie. Zo worden netbeheerders geholpen met het beter afstemmen van de vraag en het aanbod van energie.